Welkom!

Dag bezoeker

Wij heten u van harte welkom op onze wiki Criminaliteit! Ons team koos dit onderwerp, omdat weinig mensen echt weten wat criminaliteit inhoudt. Daarom willen wij u meer informeren omtrent dit thema.
Ieder teamlid heeft een eigen onderwerp binnen de criminaliteit besproken. Hierin kunt u zich meer verdiepen.
De onderwerpen die verwerkt worden zijn:

Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie.
Drugsafval in Brabant.
'Hitman, at your service': een crime - scriptanalyse van liquidaties in Nederland
Sociale media en smartphones als verklaring voor de daling in jeugdcriminaliteit?
Strafrechtsbedeling en wetsovertreders met een psychiatrische stoornis.
Technische doelwitselectie bij woninginbraak.
Verdampende jeugdcriminaliteit.
Vorming, opleiding en arbeidstoeleiding in zeven Vlaamse gevangenissen.

Criminaliteit.jpg